UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 21 – 31.10.2023 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 21 – 31.10.2023 R.

Dalszy ciąg łapania w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. W tym okresie odłowy prowadziliśmy przez 2 całe dni, 5 popołudni i 3 poranki. Złapało się 179 ptaków z 23 gatunków, w tym 23 retrapy. Wyraźnie zmniejszyła się liczba odławianych ptaków. Najliczniej łapały się: modraszki, bogatki, wąsatki i raniuszki. Za gatunek wyróżniający się w tym okresie należy uznać wąsatkę. Metaliczne odgłosy tych ptaków rozbrzmiewały właściwie przez cały czas.

Za atrakcje tego łapania należy uznać: krogulca, pełzacze ogrodowe i dzięciołka.

Pełna lista odłowu przedstawia się następująco:

Jeśli chodzi o retrapy, to prawie wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w następujących terminach:

 • X 2023 – 7 w tym: 4 raniuszki i 3 bogatki,
 • IX 2023 – 3 w tym: 2 modraszki, 1 czarnogłówka,
 • VIII 2023 – 2 modraszki,
 • VII 2023 – 1 modraszka,
 • VI 2023 – 1 bogatka,
 • I 2023 – 1 modraszka,
 • X 2022 – 3 w tym: 1 wąsatka i 2 modraszki,
 • IX-XI 2021 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 rudzik,
 • X 2019 – 1 kos.

Złapały się też trzy ptaki zaobrączkowane poza tym terenem, zaobrączkowane przez nas jako pisklęta w naszych budkach lęgowych:

 • 24 V 2023 – modraszka z powierzchnia “RUDKA” –   2,0 km,
 • 26 V 2022 – modraszka z powierzchnia “OLSZYNA” –  2,5  km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.