UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27 – 30.08.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27 – 30.08.2021 R.

Kolejny odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Łapaliśmy przez trzy wieczory i jeden ranek, w tym jeden wieczór wabiliśmy dymówki głosem z magnetofonu. W tym samym dniu łapaliśmy na noclegowisku na Jeziorze Rogozińskim, bez wabienia. Okazało się, że można w ten sposób “przeciągnąć” część ptaków. Złapało się 110 ptaków z 11 gatunków, w tym 9 retrapów.  Na tę liczbę złożyły się przede wszystkim dymówki i makolągwy, które przyleciały tutaj na noclegowisko. Wśród ptaków trzcinowisk dominował oczywiście trzcinniczek. Jeśli chodzi o dymówki, to w poszczególnych dniach odłowiliśmy odpowiednio: 46 (głos), 0 i 1 osobników. Większość z nich to były ptaki w pierwszym kalendarzowym roku życia – 88,9%, co daje 8,44 młodego na 2 dorosłe. Znów zabrakło na noclegowisku: szpaków, potrzeszczy i pliszek żółtych.

No i pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to wszystkie zostały zaobrączkowana tutaj w następujących terminach:

  • VIII 2021 – w tym: 1 trzcinniczek, 1 potrzos,
  • VII 2021 – w tym: 1 makolągwa, 1 brzęczka,
  • IV 2021 – makolągwa,
  • V 2018 – 1 trzcinniczek,
  • VIII 2016 – trzcinniczek,

oraz na noclegowisku na Jez. Rogozińskim:

  • 24.08.21 – 1 dymówka,
  • 21.08.21 – 2 dymówki,
  • 23.07.20 – 1 dymówka.

Jak widać, trzy dymówki zmieniły noclegowisko i nocowały tam, gdzie je przywabiono głosem z magnetofonu. Odległość między tymi dwoma miejscami nocowania wynosi 1,58 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.