UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 30.03 – 1.05.2024 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 30.03 – 1.05.2024 R.

Podobnie jak przed rokiem, poszukiwanie wiosny w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Odłowy prowadziliśmy głównie rankiem i wieczorem w ciągu 22 dni. Złapało się 131 ptaków z 23 gatunków, w tym 26 retrapów. Tej wiosny trzcinowiska również były podtopione, co zwykle wpływa pozytywnie na ptaki bytujące w tym środowisku. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku (odłowy w dniach 17-29.04.2023 r.) wynik odłowu jest zaskakująco słaby. Najliczniejsze były rokitniczki. Sporo było brzęczek. Dominujących przed rokiem pliszek żółtych prawie nie było. Liczniejsze były nawet pliszki siwe, które zwykle są tutaj bardzo rzadkie.

A teraz już pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to większość (z wyjątkiem jednego) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

  • IX-X 2023 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 potrzos,
  • VI-VII 2023 – 7 w tym: 4 rokitniczki, 1 kukułka i 2 kosy,
  • IV 2023 –  4 w tym: 2 potrzosy, 1 rokitniczka i 1 kos,
  • X 2022 – 1 bogatka,
  • VII-VIII 2022 – 5 w tym: 2 rokitniczki, 2 makolągwy i 1 modraszka,
  • IV-V 2022 –  w tym: 1 pliszka żółta i 1 potrzos,
  • IX-X 2021 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 makolągwa,
  • XII 2020 – 1 trznadel,
  • VII 2020 – rokitniczka.

Ten jeden inny, to pliszka żółta zaobrączkowana na noclegowisku na rzece Małej Wełnie w Owczegłowach (odległość 5,0 km) w dniu 2.07.2019 r. jako samica w 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.