UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 31.08 – 8.09.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 31.08 – 8.09.2020 R.

Piąty letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci, tak jak poprzednio, ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez cztery wieczory i dwa ranków.  Złapało się 167 ptaków z 13 gatunków, w tym 10 retrapów. Dominantami były przylatujące tutaj na noclegowisko makolągwy i dymówki. Było ich już jednak zdecydowanie mniej niż na wcześniejszych odłowach. Odnieśliśmy wrażenie, że ptaków jest znacznie mniej niż w poprzednich latach o tej porze.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  59
Makolągwa Carduelis cannabina  42 + 4 retrapy
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  32+ 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  6
Pliszka żółta Motacilla flava  5
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 3 retrapy
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Łozówka Acrocephalus palustris  1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1

 

Wszystkie retrapy, z jednym wyjątkiem, to ptaki zaobrączkowane tutaj tego lata. Ten jeden wyjątek, to modraszka zaobrączkowana tutaj 17.09.2018 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.