UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 5 – 7.12.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 5 – 7.12.2020 R.

Pierwszy zimowy odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach i na ich obrzeżach porośniętych szpalerami krzewiastych i drzewiastych wierzb. Odłowy prowadziliśmy przez dwa całe dni i jeden ranek.  Złapały się 32 ptaki z 9 gatunków, w tym 13 retrapów. Ptaków było bardzo mało. Dominantem były modraszki. Były też zimujące pokrzywnice i potrzos. W łanach trzcin odzywały się wąsatki ale złapały się tylko cztery.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  8 + 7 retrapów
Wąsatka Panurus biarmicus  2 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  1 + 2 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  1 + 1 retrap
Czeczotka Carduelis flammea  2
Trznadel Emberiza citrinella  2
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w tym roku.  Starsze ptaki to:

  • modraszka zaobrączkowana tutaj 1.11.2018 r.,
  • dwie modraszki zaobrączkowane tutaj 27.08.2018 r. (dla jednej z nich to już 10 stwierdzenie w tym miejscu),
  • modraszka zaobrączkowana tutaj 17.09.2018 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.