Browsed by
Autor: Admin Klaudia

Kolejny nowy gatunek – ŻOŁNA

Kolejny nowy gatunek – ŻOŁNA

W dniu 8 maja br. widziałem w Cieślach przelotne stadko żołn (Merops apiaster) liczące 17-20 osobników. Tym samym lista ptaków Gminy Rogoźno liczy obecnie 233 gatunki. Ptaki leciały luźną grupą na północ i nie było czasu na podziwianie ich kolorowego upierzenia. Na szczęście znałem głos tego gatunku z kolonii lęgowej na terenie Wielkopolski, bo to właśnie ich charakterystyczny głos zwrócił moją uwagę, zanim ptaki wyłoniły się zza krzewów porastających łąki. Przeleciały w odległości kilkunastu metrów, więc były doskonale widoczne – niestety trwało to bardzo krótko.
Żołny gniazdują u nas w południowo-wschodniej części kraju, ale w ostatnich latach coraz częściej zakładają małe kolonie lęgowe w innych częściach kraju. Gniazdują podobnie jak brzegówki, kopiąc norki lęgowe w pionowych skarpach.

Jerzy Dąbrowski

Owczegłowy 3-4.12.2016

Owczegłowy 3-4.12.2016

Weekendowe łapanie (pełne dwa dni) w zadrzewieniach porolnych na obrzeżach wsi. Są tutaj głównie karłowate sosny oraz olchy porastające rowy. Kilka sieci ustawiliśmy w przyległym lesie świerkowym. Łapaliśmy już tutaj w minionych latach. Złapały się 84 ptaki z 11 gatunków w tym 2 retrapy. Dominantem okazał się mysikrólik. Podobnie jak w minionych latach złapaliśmy komplet sikor – 6 gatunków. A oto pełna lista:

Nazwa Nazwa łac. Liczba
mysikrólik Regulus regulus 24
modraszka Cyanistes careuleus 16
sosnówka Periparus ater 11
bogatka Parus major 9 + 2 retrapy
raniuszek Aegithalos caudatus 6
pełzacz leśny Cerathia familiaris 5
sikora uboga Poecile palustris 4
czubatka Lophophanes cristatus 3
czarnogłównka Poecile montanus 3
trznadel Emberiza citrinella 1
gil Pyrrhula pyrrhula 1

Wśród złapanych ptaków były 2 retrapy. Były to dwie bogatki złapane w odległych ok. 150 budkach lęgowych. Jedna zaobrączkowana jako dorosły samiec nocujący w budce w dniu 22.12.2013, a druga zaobrączkowana jako pisklę w dniu 25.05.2016 r.
Jerzy Dąbrowski

Listopadowe jeziora 2016

Listopadowe jeziora 2016

Podobnie jak w minionych latach policzyłem ptaki przebywające na 8 jeziorach Gminy Rogoźno. Liczenie przeprowadziłem w dniach 12 i 13 listopada. Pogoda: bez opadów, prawie bezwietrznie: temperatura (-2)-(+2)stopnie. Stwierdzono 1 009 ptaków z 15 gatunków, w tym:
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 577,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 365,
– gągoł (Bucephala clangula) – 14,
– krakwa (Anas strepera) – 11,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 10,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 9,
– mewa pospolita (Larus canus) – 8,
– cyraneczka (Anas crecca) – 4,
– czernica (Aythya fuligula) – 4,
– bielik (Haliaaetus albicilla) – 2,
– głowienka (Aythya ferina) – 1,
– śmieszka (Larus ridibundus) – 1,
– perkozek (Tachybaptus ruficollis) – 1,
– nurogęś (Mergus merganser) – 1,
– zimorodek (Alcedo atthis) – 1.

A tak wyglądało to w rozbiciu na poszczególne jeziora:

Jezioro Rogozińskie (451 ptaków z 6 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 260,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 180,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 8,
– śmieszka (Larus ridibundus) – 1,
– perkozek (Tachybaptus ruficollis) – 1,
– nurogęś (Mergus merganser) – 1.

Jezioro Budziszewskie (179 ptaków z 6 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 157,
– mewa pospolita (Larus canus) – 8,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 7,
– cyraneczka (Anas crecca) – 4,
– bielik (Haliaaetus albicilla) – 2,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 1.

Jezioro Czarne (21 ptaków z 4 gatunków):
– gągoł (Bucephala clangula) -14,
– czernica (Aythya fuligula) – 4,
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 2,
– głowienka (Aythya ferina) – 1.

Jezioro Małe (1 ptak z 1 gatunku):
– zimorodek (Alcedo atthis) – 1.

Jezioro Prusieckie (326 ptaki z 5 gatunków):
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 184,
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 127,
– krakwa (Anas strepera) – 11,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 2.

Jezioro Boguniewskie (0 ptaków z 0 gatunków):
– jezioro zamarznięte.

Jezioro Nienawiskie Małe:
– BRAK PTAKÓW

Jezioro Nienawiskie Duże (170 ptaków z 1 gatunku):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 31.

Tegoroczny wynik, to około połowy poprzedniego roku. Największe zgrupowania ptaków wodnych stwierdzono Jez. Rogozińskim i Jez. Prusieckim. Na obu jeziorach stwierdzono podobną liczbę kormoranów, tj. ok. 180. Obserwacja dokonana w o świcie 4.12.2016 w Owczegłowach pokazuje, że mogło chodzić w znacznej mierze o te same ptaki. Otóż zaobserwowaliśmy klucz ok. 104 kormoranów przelatujący na kierunku Jez. Prusieckie – Jez. Rogozińskie. W czasie liczenia na jeziorach kormorany na Jez. Rogozińskim liczono ok. godz. 9.30, a na Jez. Prusieckim ok. godz. 14.30. Pierwszy raz na Jez. Budziszewskim nie było perkozów dwuczubych. Po raz pierwszy natomiast w jesiennych liczeniach zaobserwowano tracza nurogęsia.
Jerzy Dąbrowski