Listopadowe jeziora 2016

Listopadowe jeziora 2016

Podobnie jak w minionych latach policzyłem ptaki przebywające na 8 jeziorach Gminy Rogoźno. Liczenie przeprowadziłem w dniach 12 i 13 listopada. Pogoda: bez opadów, prawie bezwietrznie: temperatura (-2)-(+2)stopnie. Stwierdzono 1 009 ptaków z 15 gatunków, w tym:
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 577,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 365,
– gągoł (Bucephala clangula) – 14,
– krakwa (Anas strepera) – 11,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 10,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 9,
– mewa pospolita (Larus canus) – 8,
– cyraneczka (Anas crecca) – 4,
– czernica (Aythya fuligula) – 4,
– bielik (Haliaaetus albicilla) – 2,
– głowienka (Aythya ferina) – 1,
– śmieszka (Larus ridibundus) – 1,
– perkozek (Tachybaptus ruficollis) – 1,
– nurogęś (Mergus merganser) – 1,
– zimorodek (Alcedo atthis) – 1.

A tak wyglądało to w rozbiciu na poszczególne jeziora:

Jezioro Rogozińskie (451 ptaków z 6 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 260,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 180,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 8,
– śmieszka (Larus ridibundus) – 1,
– perkozek (Tachybaptus ruficollis) – 1,
– nurogęś (Mergus merganser) – 1.

Jezioro Budziszewskie (179 ptaków z 6 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 157,
– mewa pospolita (Larus canus) – 8,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 7,
– cyraneczka (Anas crecca) – 4,
– bielik (Haliaaetus albicilla) – 2,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 1.

Jezioro Czarne (21 ptaków z 4 gatunków):
– gągoł (Bucephala clangula) -14,
– czernica (Aythya fuligula) – 4,
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 2,
– głowienka (Aythya ferina) – 1.

Jezioro Małe (1 ptak z 1 gatunku):
– zimorodek (Alcedo atthis) – 1.

Jezioro Prusieckie (326 ptaki z 5 gatunków):
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 184,
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 127,
– krakwa (Anas strepera) – 11,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 2.

Jezioro Boguniewskie (0 ptaków z 0 gatunków):
– jezioro zamarznięte.

Jezioro Nienawiskie Małe:
– BRAK PTAKÓW

Jezioro Nienawiskie Duże (170 ptaków z 1 gatunku):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 31.

Tegoroczny wynik, to około połowy poprzedniego roku. Największe zgrupowania ptaków wodnych stwierdzono Jez. Rogozińskim i Jez. Prusieckim. Na obu jeziorach stwierdzono podobną liczbę kormoranów, tj. ok. 180. Obserwacja dokonana w o świcie 4.12.2016 w Owczegłowach pokazuje, że mogło chodzić w znacznej mierze o te same ptaki. Otóż zaobserwowaliśmy klucz ok. 104 kormoranów przelatujący na kierunku Jez. Prusieckie – Jez. Rogozińskie. W czasie liczenia na jeziorach kormorany na Jez. Rogozińskim liczono ok. godz. 9.30, a na Jez. Prusieckim ok. godz. 14.30. Pierwszy raz na Jez. Budziszewskim nie było perkozów dwuczubych. Po raz pierwszy natomiast w jesiennych liczeniach zaobserwowano tracza nurogęsia.
Jerzy Dąbrowski

Dodaj komentarz