CIEŚLE – GĘSI

CIEŚLE – GĘSI

9.03.2019, Cieśle – rz. Weła, RogoźnoJerzy Dąbrowski

  • bernikla białolica Branta leucopsis – 2,
  • gęś zbożowa Anser fabalis – 3-4 tys., w tym 2 z obrożami,
  • gęś białoczelna Anser albifrons– kilkadziesiąt,
  • gęgawa Anser anser– kilkanaście.
Comments are closed.