GĘŚ KRÓTKODZIOBA

GĘŚ KRÓTKODZIOBA

4.03.2019, Cieśle – rz. Weła, RogoźnoJerzy Dąbrowski

  • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus – 1,
  • gęś zbożowa Anser fabalis – 3-4 tys.,
  • gęś białoczelna Anser albifrons– kilkaset,
  • gęgawa Anser anser– kilkanaście.
Comments are closed.