CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 1 – 9.03.2024 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 1 – 9.03.2024 R.

Odłowów przy karmniku zlokalizowanym przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach. Miały charakter kontrolny służący wyłapaniu początku przelotu sikor. Prowadziliśmy je  przez 6 dni, z czego tylko przez dwa całe dnie. Złapały się 169 ptaków z 5 gatunków, w tym 9 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Liczne były też modraszki, choć było ich o połowę mniej niż bogatek. W dniu 6 marca nastąpił oczekiwany moment – złapały się 62 ptaki, tym 4 bogatki i 18 modraszek. Był wśród nich tylko jeden retrap, co oznaczało, że są to nowe w tym miejscu ptaki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia również świadczyła o rozpoczętym właściwym przelocie: ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,5%, a dorosłe 20,5%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 59,1%, a samców 40,9%. Był to sygnał do rozpoczecia systematycznych odłowów przy karmniku w leśniczówce “Buczyna” w Łoskonu, który jest naszym “Nr 1”.

Jedynym ptakiem, któremu zrobiliśmy zdjęcia, jest bogatka z olbrzymim wrzodem na głowie. Zaobrączkowaliśmy ja przy tym karmniku 22.11.2023 r. i wówczas była “czysta”. Może jeszcze kiedyś ją złapiemy i okaże się, że poradziła sobie z chorobą.

Comments are closed.