LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2024

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 12.30 złapało się 115 ptaki z 8 gatunków, w tym 27 retrapów.

Cały czas dominuje bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,2%, a dorosłe 27,8%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 67,1% a samców 32,9%. Po raz pierwszy tej zimy podobnie wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,2%, a dorosłe 26,5%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 67,1% a samców 32,9%. Dla obydwu dominujących gatunków są to proporcje właściwe dla przelotu. Wśród odłowionych ptaków była sikora uboga z nietypowo “rozbielonymi” sterówkami.

W wolnej chwili umieściliśmy na strychu budynku gospodarczego leśniczówki budkę przeznaczoną dla płomykówki. Otwór wlotowy na poddasze, to okrągłe okienko bez szyb.

 

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  55 + 18 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  29 + 5 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Grubodziób Cocc. coccothraustes   1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1

Retrapy stanowiły 23,5% odłowu, ale większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj podczas dwóch poprzednich dni. Prawie wszystkie retrapy, to poza jedną modraszką, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 8 III 2024 – 10 w tym: 8 bogatek i 2 modraszki,
  • 7 III 2024 – 12 w tym: 7 bogatek, 2 modraszki, 2 rudziki i 1 dzięcioł duży,
  • 29 II 2024 – bogatka,
  • 6 I 2024 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
  • 29 II 2020 – 1 bogatka.

Tym jedynym wyjątkiem była modraszka z litewską obrączką. Na zdjęciu obok najstarszy znakowany ptak na tym łapaniu, czyli bogatka z 29.02.2020 r.

Informacja o litewskiej modraszce nadeszła po dwóch dniach i wiemy już, że została zaobrączkowana jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia w dniu 18.09.2022 r.  w Ventės ragas, Šilutės. To stacja ornitologiczna znajdująca się na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego. Odległość między miejscem zaobrączkowania i ponownego stwierdzenia, to 403 km w linii prostej.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.