CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA 11 – 17.11.2023 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA 11 – 17.11.2023 R.

Pierwszy tej jesieni odłowów przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach.  Prowadziliśmy je przy karmniku przez 3 całe dni i 4 poranki lub popołudnia. Złapało się 331 ptaków z 8 gatunków, w tym 14 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 84,8%, a dorosłe 15,2%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 56,2%, samców 43,4% i 1 osobnik o niepewnej płci. Są to proporcje jakie występują w czasie wiosennego przelotu. Zobaczymy, czy zmienią się z nastaniem zimy, czyli, czy zwiększy się udział samców. Rzadkimi gośćmi przy tym karmniku były czeczotki, rudzik i pokrzywnica. Oczywiście nie wiadomo, czy korzystały z karmnika, czy tylko leciały wzdłuż kanału stanowiącego bezpieczną drogę przez odkryte pola.

A teraz już pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to zostały zaobrączkowane w następujących lokalizacjach i terminach:

 • IX – XI 2023 przy ujściu Małej Wełny (~800 m) – 7 w tym: 4 bogatki i 3 modraszki,
 • IX 2023 przy tym karmniku – 1 modraszka,
 • X 2022 Cieśle-staw (~350 m) – 1 modraszka,
 • X 2021 przy tym karmniku –  1 bogatka.

Pozostałe 4, to ptaki  zaobrączkowane przez nas jako pisklęta w budkach lęgowych:

 • bogatka zaobrączkowana 9.07.2022 nad Rudką w Cieślach – odległość 1,3 km,
 • bogatka zaobrączkowana 24.05.2023 nad Rudką w Cieślach – odległość 1,3 km,
 • bogatka zaobrączkowana 27.05.2023 koło Mikołajewa – odległość 5,4 km,
 • bogatka zaobrączkowana 27.05.2023 koło Mikołajewa – odległość 6,2 km.

Część osobników łapało się więcej razy (tzn. dni) w czasie tego łapania. Było to 46 bogatek i 3 modraszki. Dla opisywanego okresu wyglądało to następująco:

 • 1 raz – 282 ptaki,
 • 2 razy – 42 w tym 39 bogatek i 3 modraszki,
 • 3 razy – 5 bogatek,
 • 4 razy – 2 bogatki.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

 

Comments are closed.