OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA i UL. HARCERSKA – 18.11.2023

OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA i UL. HARCERSKA – 18.11.2023

Pierwsze na “przedzimiu” łapanie przy karmnikach w tych lokalizacjach. Jest to teren zabudowy rekreacyjnej w znacznej części porośnięty zadrzewieniami sosnowo-brzozowymi. W niewielkiej odległości (0,5 – 2,3 km) znajduje się nasza “powierzchnia budkowa” “OWCZEGŁOWY” obejmująca 56 budek lęgowych przeznaczonych dla sikor. Karmniki są oddalone od siebie o 475 m w linii prostej.

Pogoda typowo jesienna, tj. z temperaturą powyżej zera i bez pokrywy śnieżnej.  Przez 5 godzin od świtu złapały się 73 ptaki z 6 gatunków, w tym 13 retrapów. W odłowie zdecydowanie dominowały bogatki.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  48 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 3 retrapy
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 2 retrapy
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 2 retrapy
Pełzacz ogrodowy Certhia familiaris  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1

Jeśli chodzi o retrapy, to zostały zaobrączkowane w następujących lokalizacjach i terminach:

–  przy tym samym karmniku:

  • XII 2022 – 5 w tym: 1 bogatka, 2 czarnogłówki i 2 modraszki,
  • I 2022 – 2 sikory ubogie,

–  przy drugim karmniku w Owczegłowach:

  • XII 2022 – 2 bogatki.

–  ptaki  zaobrączkowane jako pisklęta w budkach lęgowych na powierzchni “OWCZEGŁOWY”:

  • ul. Klonowa – bogatka zaobr. 26.05.2023 – odległość 1,51 km,
  • ul. Klonowa – modraszka zaobr. 23.05.2022 – odległość 975 m,
  • ul. Harcerska – bogatka zaobr. 23.05.2022 – odległość 1,55 km,
  • ul. Harcerska – bogatka zaobr. 23.06.2023 – odległość 1,53 km.

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska i Bartosz Ziała

Comments are closed.