CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 12.03.2024 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 12.03.2024 R.

Odłowów przy karmniku zlokalizowanym przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach. Odłów jednodniowy – cały dzień. Okazuje się, że jak przelot ruszy, to wszędzie. Złapało się 151 ptaków z 4 gatunków, w tym 10 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia wyglądała następująco: ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 80,2%, a dorosłe 19,8%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 53,2,%, a samców 46,8%. Bardzo podobne były proporcje w zgrupowaniu modraszek: młode – 83,8%, dorosłe – 16,2%; samice – 53,2%, samce – 46,8%.

Jedynym ptakiem, któremu zrobiliśmy zdjęcia, jest jedna z odłowionych czeczotek.

A teraz już pełna lista odłowu:

Retrapy stanowiły 6,6% odłowu, i były to z wyjątkiem jednego ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 8 III 2024 – w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
  • 6 III 2024 – w tym: 2 bogatki i 2 modraszki,
  • 7 XII 2023 – bogatka,
  • 2 XII 2024 – bogatka.

Ta jedna inna, to bogatka zaobrączkowana 11 VII 2021 r. na stanowisku “WODOCIĄGI”, w odległości ok. 600 m. Od tego czasu była każdej zimy odławiana przy tym karmniku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.