LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2024

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.00 złapało się 329 ptaków z 6 gatunków, w tym 28 retrapów.

Wygląda na to, że jesteśmy w szczytowym momencie przelotu bogatki i modraszki. Inne gatunki ptaków jakby wystraszyły się masowością tych dwóch gatunków.

Cały czas dominuje bogatka, choć udział modraszki wyraźnie wzrósł. Młode bogatki (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,9%, a dorosłe 20,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 54,0% a samców 46,0%. U modraszki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 89,7%, a dorosłe 10,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 48,5% a samców 51,5%.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  170 + 19 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  128 + 8 retrapów
Czyż Carduelis spinus  1
Mazurek Passer montanus  1
Jer Fringilla montifringilla   1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap

 

Retrapy stanowiły 8,5% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj podczas czterech poprzednich dni. Prawie wszystkie retrapy, to poza dwoma modraszkami, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 9 III 2024 – bogatki,
  • 8 III 2024 – w tym: 7 bogatek i 2 modraszki,
  • 7 III 2024 – w tym: 3 bogatki i 5 modraszek,
  • 6 III 2024 – bogatka,
  • 29 II 2024 – bogatka,
  • 24 II 2024 – bogatki,
  • 5 III 2023 – dzięcioł duży.

Te dwie modraszki, to ptaki z powierzchni budkowej “Łoskoń” i to z budek odległych od karmnika ok. 150 m, zaobrączkowane w dniach:

  • 17 V 2023 – pisklę w budce nr 59,
  • 4 XII 2021 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia nocujący w budce nr 04.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.