CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA 18 – 22.11.2023 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA 18 – 22.11.2023 R.

Dalszy ciąg odłowów przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach.  Prowadziliśmy je przy karmniku przez 1 cały dzień i 1 poranek i 3 popołudnia. Złapało się 317 ptaków z 12 gatunków, w tym 101 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki ale spory był też udział mazurków. U bogatki ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,9%, a dorosłe 17,1%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 53,7%, samców 45,1% i 2 osobniki o niepewnej płci. Są to wciąż proporcje jakie występują w czasie wiosennego przelotu. Rzadkimi gośćmi przy tym karmniku były czeczotki, potrzosy i srokosz.

A teraz już pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to zostały zaobrączkowane w następujących lokalizacjach i terminach:

 • 11-17 XI 2023 przy tym karmniku – 85 w tym: 83 bogatki i 2 mazurki,
 • XI 2023 Owczegłowy – przy tym karmniku – bogatka,
 • IX – XI 2023 przy ujściu Małej Wełny (~800 m) – 4 w tym: 1 bogatka, 2 modraszki i 1 srokosz,
 • IX – X 2023 przy tym karmniku – 2 w tym: 1 modraszka i 1 mazurek,
 • XI – XII 2022 przy tym karmniku – 2 w tym: 1 modraszka i 1 bogatka,
 • X 2022 Cieśle-staw (~350 m) – 1 modraszka,
 • IX 2022 przy ujściu Małej Wełny (~800 m) – 1 modraszka,
 • XII 2021 przy tym karmniku –  1 bogatka.

Kolejne 3, to ptaki  zaobrączkowane przez nas jako pisklęta w budkach lęgowych:

 • bogatka zaobrączkowana 9.07.2022 nad Rudką w Cieślach – odległość 1,3 km,
 • bogatka zaobrączkowana 24.05.2023 nad Rudką w Cieślach – odległość 1,3 km,
 • bogatka zaobrączkowana 5.07.2023 żwirownia w Cieślach – odległość 2,0 km.

Ostatni ptak, to modraszka z litewską obrączką – czekamy na okoliczności zaobrączkowania.

W dniu 26 stycznia 2024 r. nadeszła informacja o okolicznościach jej zaobrączkowania. Stało się to dniu 22.09.2023 r. w Stacji Ornitologicznej “Ventes Ragas” nad Zalewem Kurońskim. Ptak został złapany w stacjonarną pułapkę typu “helgoland”. Odległość w linii prostej to 395 km, a dystans czasowy – 61 dni.

Część osobników łapało się  więcej razy (tzn. dni) w czasie tego łapania. Były to 42 bogatki, 2 mazurki i 2 modraszki. Dla opisywanego okresu wyglądało to następująco:

 • 1 raz – 271 ptaków,
 • 2 razy – 38 w tym 34 bogatki, 2 mazurki i 2 modraszki,
 • 3 razy – 7 bogatek,
 • 4 razy – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.