CIEŚLE-WODOCIĄGI – 24-27.09.2020 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 24-27.09.2020 R.

Kolejne, po ponad dwumiesięcznej przerwie, łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Złapało się 99 ptaków z 23 gatunków, w tym 18 retrapów.  Najliczniejszą grupą ptaków były sikory a zwłaszcza modraszka. Prawie całkowicie znikły Acrocephalusy, natomiast zwiększyła się liczebność potrzosa, rudzika i pokrzywnicy. Złapała się jedna dymówka – zapewne ostatnia w tym roku. W czasie odłowu zaobserwowaliśmy małe grupy przelatujących dymówek: 8 + 4 + 11.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 9 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  6 + 5 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  10
Czarnogłówka Poecile montanus  5 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5
Pokrzywnica Prunella modularis  5
Kapturka Sylvia atricapilla   5
Zięba Fringilla coelebs  4
Zimorodek Alcedo atthis  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  3
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Dymówka Hirundo rustica  1
Mazurek Passer montanus  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Kowalik Sitta europaea  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Z osiemnastu retrapów warto napisać o dziewięciu; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Z tego roku pochodzą też pierwsze cztery retrapy o których chcemy napisać. Są to ptaki lęgowe w pobliskim lesie “Olszyna”.  Są to ptaki z naszych budek lęgowych: samica modraszki złapana przy pisklętach oraz trzy ptaki zaobrączkowane jako pisklęta – 2 modraszki i 1 bogatka. Pozostałe pięć, to ptaki zaobrączkowane w następujących okresach:

  • VII 2018 – 1 modraszka,
  • VIII-IX 2019 – 1 potrzos, 2 bogatki i 1 czarnogłówka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.