UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 20 – 23.09.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 20 – 23.09.2020 R.

Szósty letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci, tak jak poprzednio, ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez trzy wieczory i trzy ranki.  Złapały się 62 ptaki z 9 gatunków, w tym 2 retrapy. Od poprzedniego łapania minęły dwa tygodnie i liczba ptaków oraz różnorodność wyraźnie spadła. Zniknęły całkowicie dymówki i pliszki żółte a trzcinniczki bardzo mocno zmniejszyły liczebność. W tej sytuacji dominantem były makolągwy przylatujące tutaj na noclegowisko. Oznaki trwającego przelotu najlepiej było widać u dwóch złapanych trzciniaków. W pięciostopniowej skali otłuszczenia miały T3 i T5 i ważyły odpowiednio: 35,2 i 45,5 g. W lipcu masa trzciniaków zawiera się w przedziale 25-30 g.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  26
Szpak Sturnus vulgaris  11
Potrzos Emberiza schoeniclus  9
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  7
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 retrapy
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1

 

Obydwa retrapy, to modraszki zaobrączkowane tutaj 15.10.2019 oraz 17.08.2020.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.