CIEŚLE-WODOCIĄGI – 27-29.03.2020 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 27-29.03.2020 R.

Łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Celem było sprawdzenie  czy pojawiły się już wiosenne ptaki tego środowiska. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego popołudnia. Dodatkowo przez trzy kolejne prowadziliśmy wieczorny odłów w zwartym łozowisku stanowiącym noclegowisko srok. Złapały się 73 ptaki z 16 gatunków, w tym 7 retrapów. Po raz pierwszy w tym roku złapały się pierwiosnki. Najciekawsze były odłowy na noclegowisku w krzewiastych wierzbach. Złapało się tutaj 7 srok i 7 kwiczołów. Na noclegowisko to przyleciał również młodociany samiec gołębiarza ale nie po to żeby tu przenocować, lecz na kolację. No i nie udała mu się, bo wpadł w nasze sieci. Wśród odłowionych srok były zeszłoroczne młode i ptaki starsze, jest więc okazja do pokazania kluczowych cech pozwalających oznaczyć wiek u tego gatunku. Różnice widoczne są w wyglądzie 1. i 2. lotki pierwszorzędowej (zdjęcia poniżej

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rudzik Erithacus rubecula 12
Trznadel Emberiza citrinella  9
Kos Turdus merula  7 + 1 retrap
Sroka Pica pica  7
Kwiczoł Turdus pilaris  7
Pokrzywnica Prunella modularis  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  6
Śpiewak Turdus philomelos  3
Zięba Fringilla coelebs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 1 retrap
Gołębiarz Accipiter gentilis  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Bogatka Parus major  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2017-19. Wśród nich była bogatka zaobrączkowana jako pisklę w jednej z naszych budek lęgowych w pobliskim lesie “OLSZYNA” w maju 2018 roku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.