CIEŚLE-ŻWIROWNIA 3-5.04.2020

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 3-5.04.2020

Łapanie na terenie czynnej żwirowni oraz przyległym do niej młodniku sosnowym. Większość żwirowni jest już wyeksploatowana, a jej dno przypomina miejscami tundrę. W części nieco bardziej podtopionej rozstawiliśmy sieci o dużych oczkach z myślą o kaczkach. W “tundrowej części ustawiliśmy sieci o wysokości 1 metra w nadziei złapania pierwszych siewkowców. Ominęliśmy najgłębszą, zatrzcinioną część, w której gniazdują gęgawy i do lęgu przygotowuje się para łabędzi niemych.

Odłowy trwały od piątkowego do niedzielnego popołudnia. Elementem niesprzyjającym był silny wiatr. Złapało się 61 ptaki z 24 gatunków, w tym 3 retrapy. Ilościowo wynik nie był rewelacyjny, ale było kilka miłych akcentów jeśli chodzi o gatunki. Największą i to dosłownie niespodzianką była czapla siwa – pierwszy osobnik zaobrączkowany w 40-letniej historii obrączkowania ptaków w okolicach Rogoźna.

W nocy złapały się pierwsze w tym roku siewkowce: bekasiki i kszyk. W ciągu dnia przy sieciach w młodniku sosnowym przeleciała słonka. Były również samotniki Tringa ochropus, ale się nie złapały.  Kilkakrotnie nad nami pojawiał się bielik, którego odpędzały kruki gniazdujące w pobliskiej kępie sosen. Wśród gatunków leśnych najciekawsze były: droździk i czubatka, których nie obrączkowaliśmy wcale w 2019 roku. Nietypowo łapały się też potrzosy. Mimo, że sieci ustawione były również na skraju trzcinowiska, wszystkie osobniki złapały się w sieci ustawione wzdłuż krzewów tarniny, przy gruntowej drodze. W miejscu tym licznie przebywały mazurki i trznadle.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  6 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  7
Trznadel Emberiza citrinella  6
Czarnogłówka Poecile montanus  6
Potrzos Emberiza citrinella  5
Kos Tyrdus merula  4
Bekasik Lymnocryptes minimus  3
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Pliszka siwa Motacilla alba  2
Mazurek Passer montanus  2
Zięba Fringilla coelebs  1 + 1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  2
Śpiewak Turdus philomelos  1
Droździk Turdus iliacus  1
Krzyżówka Anas platyrhynchos  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Szpak Sturnus vulgaris  1
Kszyk Gallinago gallinago  1
Czapla siwa Ardea cinerea  1
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Czubatka Lophophanes cristalus  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2018-19. Obie bogatki zaobrączkowano jako pisklę w naszych budkach lęgowych przy leśniczówce “OLSZYNA” w maju 2018 i 2019 roku. Jedna z nich nocowała tutaj minionej zimy. Zięba została tutaj zaobrączkowana 5.05.2018 r. jako samiec po 2 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.