CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 04 – 06.05.2018

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 04 – 06.05.2018

Po odłowach w trzcinowiskach, postanowiliśmy sprawdzić, co lata w innym środowisku. Wybraliśmy zadrzewienia śródpolne w okolicach żwirowni na północ od zabudowań wsi Cieśle. Ponieważ “bagna wciągają” ustawiliśmy również 70 m sieci w zarośniętej części wyrobiska. Ptaków było niewiele – złapaliśmy  49 ptaków z 17 gatunków, w tym 4 retrapy. Na tym łapaniu trudno mówić o jakimś zdecydowanym dominancie. Wszystko wskazuje na to, że główny przelot już przeszedł, a osiadłe osobniki zajęte są lęgami. Nie złapały się jeszcze żadne młode z tegorocznych lęgów.

Jeden z piecuszków nosił obrączkę założoną tutaj w kwietniu 2015 r. i był wówczas w wieku “po 2 kalendarzowym roku życia” – pochodzi więc z lęgu przynajmniej w 2013 roku. Drugi piecuszek został zaobrączkowany w lipcu 2017 r. jako ptak w “pierwszym kalendarzowym roku życia” przy ujściu Małej Wełny. Zretrapiona bogatka, to ptak zaobrączkowany jako pisklę w maju 2016 r. ok. 300 od miejsca schwytania. Złapaliśmy go tutaj nocującego w budce w dniu 11.12.2017 r. jest więc to ptak ewidentnie tutaj osiadły. Najciekawszy retrap, to potrzos z hiszpańską obrączką. Po tygodniu od wysłania informacji otrzymaliśmy dane o jego zaobrączkowaniu. Ptak został oznakowany 11 lutego 2018 r. w północnej Hiszpanii (1.805 km od miejsca ponownego stwierdzenia), jako samiec w drugim kalendarzowym roku życia. Tak więc żwirownia w Cieślach jest miejscem jego pierwszego sezonu lęgowego.

No i tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Piecuszek  Phylloscopus trochilus  7 + 2 retrapy
 Trznadel  Emberiza citrinella  5
 Kapturka  Sylvia atricapilla  5
 Kos  Turdus merula  5
 Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  4
 Dzięcioł duży  Dendrocopos major  3
 Piegża  Sylvia curruca  3
 Bogatka  Parus major  2 + 1 retrap
 Czubatka  Lophophanes cristatus  2
 Zięba  Fringilla coelebs  2
 Pierwiosnek  Phylloscopus collybita  2
 Raniuszek  Aegithalos caudatus  1
 Rudzik  Erithacus rubecula  1
 Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  1
 Sikora uboga  Poecile palustris  1
 Śpiewak  Turdus philomelos  1
 Potrzos  Emberiza schoeniclus  1 retrap

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska

Comments are closed.