CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY – 11.04 – 9.05.2018

CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY – 11.04 – 9.05.2018

To łapanie było w pewnym sensie kontynuacją odłowów z przełomu lata i jesienie 2017 roku . Na obrzeżach rozlewisk w pobliżu ujścia Rudki do Wełny ustawiliśmy dwie pułapki tunelowe. Gdy rozlewiska skurczyły się i stały raczej “błotniskami”, ustawiliśmy dwie sieci o większych oczkach, tzw. “drozdówki”. Wcześniej zrezygnowaliśmy z sieci, ponieważ na rozlewiskach było sporo gęsi dla których używane sieci są zbyt słabe. Odłowy prowadziliśmy najczęściej w porze wieczornej i nocnej, ale były dni, kiedy próbowaliśmy odłowów przez cały dzień. Złapaliśmy i zaobrączkowaliśmy 48 ptaków z 11 gatunków. W odróżnieniu od odłowu z końca lata 2017 roku, dominantem były łęczaki. Mimo niewielkiej liczby złapanych ptaków były miłe niespodzianki. Złapał się batalion – to dopiero drugi przypadek odłowu tego gatunku na naszym terenie. W sieci wpadły też dwie mewy śmieszki – pierwszy raz złapaliśmy mewy w sieci. Nie było żadnych retrapów.

 

No i tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Łęczak Tringa glareola  24
 Kszyk  Gallinago gallinago  5
 Szpak  Sturnus vulgaris  5
 Bekasik  Lymnocryptes minimus  4
 Świergotek łąkowy  Anthus pratensis  2
 Śmieszka  Chroicephalus ridibundus  2
 Pliszka żółta  Motacilla flava  2
 Skowronek polny  Alauda arvensis  1
 Krzyżówka  Anas platyrhynchos  1
 Batalion  Philomachus pugnax  1
 Dymówka  Hirundo rustica  1

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska

Comments are closed.