GĘGAWY WRÓCIŁY DO BOGUNIEWA

GĘGAWY WRÓCIŁY DO BOGUNIEWA

Mamy jeszcze luty, a stawy i jeziora już dawno pozbyły się pokrywy lodowej. Nad stawem w Boguniewie pojawiło się stado gęgaw Anser anser liczące 60-80 osobników. Ponieważ w roku 2020 zaobrączkowaliśmy tutaj jedno pisklę, a w 2021 cztery pisklęta i jednego dorosłego osobnika, ilekroć przejeżdżam przez Boguniewo, przeglądam pasące się lub odpoczywające na brzegu ptaki. Szukam wśród nich ptaki z naszymi obrożami.

Jak dotąd udało się zaobserwować naszą gęgawę z 2020 r. i drugą naszą zaobrączkowaną jako dorosłą w 2022 r. Spotkaliśmy też osobnika, który został zaobrączkowany jako pisklę w czerwcu 2021 r. na Jeziorze Rościńskim przez Bartosza Krąkowskiego i Adama Loręckiego.

Część ptaków wykazuje już zachowanie terytorialne przejawiające się agresją, więc pewnie już zaczął się dla nich sezon lęgowy. Możliwe, że niektóre samice przystąpiły już do znoszenia jaj. Ciekawe, kiedy pojawią się ptaki wodzące pisklęta?

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.