JEZIORO ROGOZIŃSKIE 11-13.09.2019 R.

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 11-13.09.2019 R.

Drugie w tym roku podejście do miejsca na Jeziorze Rogozińskim, w którym łowiliśmy jaskółki w ubiegłym roku . Po trzydniowej przerwie wróciliśmy sprawdzić czy dymówki nadał się tu zbierają na noclegowisko. Okazało się, że nic się nie zmieniło; ptaki wciąż tam przylatują. Podczas trzech wieczornych odłowów złapało się 526 ptaków z 8 gatunków, w tym 21 retrapów. Zgodnie z oczekiwaniem najliczniejsze były dymówki. Podczas kolejnych wieczorów złapało się odpowiednio: 157, 225 i 110 tych ptaków. Na drugim miejscu były pliszki siwe ale już znacznie mniej liczne niż poprzednio. Wraz z dymówkami pojawiły się na noclegowisku nieliczne brzegówki. Wróćmy teraz do dymówek. Struktura wiekowa stada wyglądała następująco: 383 młode i 108 dorosłych z czego 53 samce, 28 samic i 27 o nieoznaczonej płci. Przeliczając te proporcje z innej strony widać, że na 2 dorosłe dymówki przypadało 7,09 młodego.  Proporcje prawie identyczne jak poprzednio, kiedy było 7,04 młodego na 2 dorosłe. Jedyna złapana pliszka żółta (fot.) okazała się ptakiem nietypowo ubarwionym. Miała bardzo ciemną głowę, słabo zaznaczoną białą brew i żółte podgardle. Ma więc (naszym zdaniem)  cechy pośrednie między podgatunkami Motacilla flava flava i Motacilla flava thunbergi. Na tym łapaniu zaobrączkowaliśmy ośmiotysięcznego w tym roku ptaka. Okazał się nim dorosły samiec dymówki.

No, i pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  474 + 17 retrapów
Pliszka siwa Motacilla alba  17 + 2 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  6 + 2 retrapy
Brzegówka Riparia riparia  3
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  2
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  1

 

Wśród retrapów były dwie pliszki siwe z których jedna pochodziła z poprzedniego łapania w tym miejscu a druga została zaobrączkowana w Cieślach 14.04.2019 r. – odległość 2,0 km. Pozostałe warte omówienia retrapy, to dymówki zaobrączkowane na zbiorowych noclegowiskach, w tym:

  • Jezioro Rogozńskie (odległość 0,0 km) – 2 ptaki zaobrączkowane: 5.09.2019, na tym łapaniu poprzedniego dnia,
  • Rzeka Mała Wełna, Owczegłowy (odległość 3,6 km) – 5 ptaków zaobrączkowane: 2,3 i 24.08.2019,
  • Cieśle – wodociągi (odległość 2,0 km) – 1 ptak zaobrączkowany 20.07.2019,
  • Cieśle – staw (odległość 2,0 km) – 1 ptak zaobrączkowany 29.07.2019,
  • Cieśle – ujście Małej Wełny (odległość 1,6 km) – 7 ptaków zaobrączkowanych: 14.07.2019; 28.08.2019; 7,8,10.09.2019.
  • Jezioro Boguniewskie (odległość 5,6 km) – 1 ptak zaobrączkowany 4.09.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

Comments are closed.