UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 7–10.09. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 7–10.09. 2019 R.

Kolejna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Od ostatniego łapania w tym miejscu nic się nie zmieniło – podłoże jest całkowicie suche. Sieci podobnie jak poprzednio ustawiliśmy w zwartym łanie trzcin z dala od krzewów. To łapanie obejmowało 3 wieczorne odłowy z wabieniem dymówek głosem z magnetofonu. Złapały się 193 ptaki z 9 gatunków, w tym 10 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu pozostały nieliczne trzcinniczki, rokitniczki i brzęczki. Większość odłowionych ptaków to te, które przylatują tutaj na noc. Udało się zwabić więcej dymówek.  W kolejne wieczory złapało się ich odpowiednio: 89, 52 i 15. Struktura wiekowa i płciowa wszystkich odłowionych dymówek wyglądała następująco: 108 tegorocznych młodych i 28 dorosłych, w tym 14 samców, 6 samic i 8 o nieoznaczonej płci. Proporcja między dorosłymi a młodymi dymówkami 7,71 młodego/ 2 dorosłe. Sporą niespodzianką był świergotek drzewny, którego w tym miejscu jeszcze nigdy nie złapaliśmy.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  128 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  18
Potrzeszcz Miliaria calandra  16 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  13 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Świergotek drzewny Anthus trivialis  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1

 

Spośród 10 retrapów na omówienie zasługuje osiem dymówek. Wszystkie zostały zaobrączkowane na zbiorowych noclegowiskach, w tym:

  • Jezioro Rogozńskie (odległość 1,6 km) – 3 ptaki zaobrączkowane: 19.08.2018, 5.09.2018, 6.09.2019,
  • Rzeka Mała Wełna, Owczegłowy (odległość 5,1 km) – 3 ptaki zaobrączkowane: 2,3 i 23.08.2019,
  • Cieśle – wodociągi (odległość 0,5 km) – 1 ptak zaobrączkowany 20.07.2019,
  • Cieśle – staw (odległość 0,7 km) – 1 ptak zaobrączkowany 28.07.2019.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.