JEZIORO ROGOZIŃSKIE 21-23, 25.08.2020 R.

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 21-23, 25.08.2020 R.

Pierwszy w tym roku odłów w trzcinowisku na brzegu jeziora Rogozińskiego. Sieci ustawiliśmy w trzcinowisku w którym prowadziliśmy odłowy w 2018 i 2019. Celem było noclegowisko dymówek. Odłowy przeprowadziliśmy w cztery wieczory. We wszystkie wieczory wabiliśmy jaskółki głosem z magnetofonu.

Złapało się 830 ptaków z 6 gatunków, w tym 34 retrapy. Większość z tych ptaków to dymówki – 766. Był wśród nich młodociany osobnik, który zamykał liczbę 10.000 zaobrączkowanych w tym roku. W kolejne wieczory złapało się: 270, 203, 199 i 100 osobników. Różnica wynika z tego, że 6 ptaków złapało się dwukrotnie. Z analizy składu zgrupowania z drugiego wieczoru wynika, że młode ptaki stanowiły 76,0%, co daje 6,3 młodego na 2 dorosłe. Wśród złapanych pliszek siwych był osobnik z “przerośniętym” dziobem.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  735 + 31 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  31
Pliszka siwa Motacilla alba  23 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5
Modraszka Cyanistes caeruleus  2
Brzegówka Riparia riparia  2 retrapy

 

Jeśli chodzi o retrapy, to trzeba zauważyć, że pierwszy raz złapało się tak dużo dymówek noszących już obrączki. Większość z nich pochodziła z z różnych noclegowisk, z lat 2015-2020. Poniżej zestawienie wg. miejsc obrączkowania:

  • LOCO (tzn. tutaj): VIII 2020 – 5, IX 2019 – 6,
  • Mała Wełna; Owczegłowy: VIII 2020 – 1, VIII 2019 – 2,
  • ujście Małej Wełny; Cieśle: VII-VIII 2020 – 8, IX 2019 – 1, VIII 2015 – 1,
  • Cieśle, ul. Lipowa: VII 2020 – 4,
  • Cieśle – staw: VII 2019 – 1, VIII 2018 – 1,
  • Cieśle – wodociągi: VII-VIII 2019 – 2,
  • Cieśle – betoniarnia: VI 2018 – 2 (pisklęta).

Pozostałe retrapy to:

  • V 2020 – 2 brzegówki z kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach,
  • IX 2019 – 1 pliszka siwa zaobrączkowana tutaj na noclegowisku.

Najstarszym ptakiem była dymówka zaobrączkowana 28.08.2015  jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia na zbiorowym noclegowisku przy ujściu Małej Wełny w Cieślach. Ptak ten ma więc 5 lat. Jest to spore osiągnięcie dla osobnika tego gatunku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.