UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 16-21.08.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 16-21.08.2020 R.

Czwarty letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci, tak jak poprzednio, ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez pięć kolejnych wieczorów i dwa ranków.  Złapało się 546 ptaków z 21 gatunków, w tym 25 retrapów. W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 9.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Tym granicznym ptakiem, podobnie jak o tysiąc wcześniej, była rokitniczka. Zdecydowanym dominantem okazały się przylatujące tutaj na noclegowisko makolągwy. W kolejne wieczory złapało się odpowiednio: 56, 52, 40, 75 i 17 osobników. Większość stanowiły osobniki młode – 85,2%. Tylko dwa ptaki złapały się dwa razy.

Jeśli chodzi o dymówki, to przez cztery wieczory wabiliśmy je głosem z magnetofonu. Złapało się odpowiednio: 65, 23, 19 i 7 osobników. Podobnie jak w przypadku makolągw, większość stanowiły ptaki w pierwszym roku życia – 90,5%. Ani jeden ptak nie złapał się dwukrotnie. Najciekawszym ptakiem tego łapania był niewątpliwie krętogłów, którego w trzcinach jeszcze nigdy nie złapaliśmy.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  214 + 13 retrapów
Dymówka Hirundo rustica  131 + 6 retrapów
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  61 + 2 retrapy
Pliszka żółta Motacilla flava  21
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  13 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  9
Łozówka Acrocephalus palustris  6
Szczygieł Carduelis carduelis  6
Kląskawka Saxicola torquata  4
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3
Zimorodek Alcedo atthis  3
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Mazurek Passer montanus  2
Cierniówka Sylvia communis  2
Krętogłów Jynx torquilla  1
Zaganiacz Hippolais icterina  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Gajówka Sylvia borin  1
Brzegówka Riparia riparia  1 retrap

 

Większość retrapów to ptaki zaobrączkowane tutaj w tym roku. Z minionych lat pochodziły następujące ptaki:

  • Dymówka zaobr. 22.08.2018 r. na Jeziorze Rogozińskim na zbiorowym noclegowisku – odległość 1,6 km,
  • Trzy dymówki zaobr. 5.09.2019 r. na Jeziorze Rogozińskim na zbiorowym noclegowisku – odległość 1,6 km,
  • Rokitniczka zaobr. 30.08.2019 r. jako ptak w 1 roku życia w Cieślach – “WODOCIĄGI”,
  • Brzegówka zaobr. 6.07.2019 r. jako dorosły samiec w kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach – odległość 2,7 km,
  • Makolągwa zaobr. 19.07.2019 r. jako samica w 1 roku życia w Cieślach – “WODOCIĄGI”,
  • Makolągwa zaobr. 20.08.2019 r. tutaj jako samica w 1 roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.