LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 10.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 10.03.2020

Ósme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Liczebność ptaków przy karmniku spadła drastycznie w porównaniu z poprzednim dniem. Od świtu do 8.30 złapało się 39 ptaków z 6 gatunków, w tym aż 17 retrapów. Przy tej liczbie nie można niczego poddać statystycznej analizie. Bogatek i modraszek było prawie tyle samo.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  7 + 8 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  4 + 3 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Kos Turdus merula  1 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1 retrap

Udział retrapów był bardzo duży i wyniósł  43,6%. Wszystkie retrapy to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 9 III 2020 – 3, w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
  • 29 II 2020 – 5, w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
  • 22 II 2020 – 1 bogatka,
  • 16 II 2020 – 2 kowaliki,
  • 15 II 2020 – 1 bogatka,
  • 6 I 2020 – 2, w tym: 1 mazurek i 1 dzwoniec,
  • 23 III 2019 – 1 kos,
  • 15 III 2018 – 1 dzwoniec,
  • 10 III 2018 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.