LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 11.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 11.03.2020

Dziewiąte w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Sytuacja zmieniła się w porównaniu z poprzednim dniem. Liczebność ptaków nieco wzrosła, natomiast bardzo spadła liczba retrapów. Od świtu do 8.50 złapało się 76 ptaków z 3 gatunków, w tym 3 retrapy. Tym razem znów dominowały bogatki – 78,9% wszystkich złapanych ptaków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to aż 91,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 8,3%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 53,3%, czyli sytuacja wróciła do typowej w ciągu całej tegorocznej zimy.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  58 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  14+ 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1

Udział retrapów był bardzo mały i wyniósł  3,9%. Wszystkie retrapy to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 10 III 2020 – 1 bogatka,
  • 9 III 2020 – modraszka,
  • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.