LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2022 R.

Dwunaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 1630 złapało się 97 ptaków z 8 gatunków, w tym 27 retrapów. Przed rokiem (13.03.2021) do godz. 1340 złapały się 183 ptaki z 8 gatunków. Najwięcej było bogatek. Samców było 51,9% a samic 48,1, czyli proporcje jakie zwykle występowały przed przelotem. W minionym  roku (13.03.2021)  było odwrotnie: samce 48,3%, samice 51,7%.  Proporcje wiekowe: ptaki w 2 kalendarzowym roku życia 85,2%, starsze 14,8%. Przed rokiem (13.03.2021)  było to odpowiednio 74,7% i 25,3%. Potwierdza to, że bieżący rok przy karmniku jest nietypowy, tzn. marzec (okres przelotu) ma proporcje płci charakterystyczne dla zimy, a proporcje wiekowe dla okresu przelotu. Wśród odłowionych bogatek buła jedna z owrzodzeniami na skrzydle – to dopiero drugi taki. Najczęściej, a było ich tej zimy sporo, występują one na głowie.

Ozdobą była para dzięciołów średnich, które złapały się równocześnie i udało się im zrobić wspólne zdjęcie.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był mniejszy niż 3 dni wcześniej i wynosił 27,8%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2022 – bogatki,
 • 5 III 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 kowalik,
 • 2 III 2022 – 1 bogatka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 II 2022 – w tym: 3 bogatki i 1 dzięcioł średni,
 • 15 I 2022 – w tym: 2 bogatki i 1 dzięcioł średni,
 • 4 XII 2021 – w tym: 3 bogatki, 1 modraszka i 1 sikora uboga,
 • 4 III 2021  1 dzwoniec,
 • 15 I 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Ten jeden inny, to modraszka oznakowana jako nocująca w naszej budce na pobliskiej powierzchni “ŁOSKOŃ” 4.12.2021.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.