LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2022 R.

Trzynaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 1200 złapało się 58 ptaków z 7 gatunków, w tym 9 retrapów. Przed rokiem (20.03.2021) do godz. 1330 złapały się 173 ptaki z 8 gatunków. Najwięcej było bogatek. Samców było 42,5% a samic 57,5, czyli proporcje charakterystyczne dla okresu przelot. W minionym  roku (20.03.2021)  było odwrotnie: samce 29,5%, samice 70,5%.  Proporcje wiekowe: ptaki w 2 kalendarzowym roku życia 95,0%, starsze 5,0%. Przed rokiem (20.03.2021)  było to odpowiednio 29,5% i 70,5%. Wygląda na to, że trwa właściwy przelot, ale w porównaniu z minionymi sezonami, bardzo słaby ilościowo.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był mniejszy niż 7 dni wcześniej i wynosił 15,5%. Wszystkie zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 5 III 2022 – 1 kowalik,
  • 15 II 2022 – 2 dzięcioły duże,
  • 15 I 2022 – bogatka,
  • 4 XII 2021 – kowalik,
  • 4 III 2021  1 dzwoniec,
  • 6 II 2021 – 2 w tym: 1 modraszki i 1 kowalik,
  • 16 II 2020 – 1 kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.