LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16.03.2024

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 12.30 złapały się 203 ptaków z 13 gatunków, w tym 42 retrapy.

Podobnie jak poprzedniego dnia dominowały modraszki i bogatki, z ta różnicą, że modraszki były proporcjonalnie jeszcze liczniejsze niż bogatki. Inne gatunki, choć było ich sporo, były reprezentowane bardzo skromnie. Ponieważ modraszki były najliczniejsze, to od nich zaczniemy charakterystykę zgrupowania. Młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 87,3%, a dorosłe 12,7%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,7% a samców 43,3%. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,0%, a dorosłe 22,0%. Jeśli chodzi o płeć bogatek, to samic było 62,0% a samców 38,0%. Poniżej galeria niektórych gatunków ptaków z tego dnia.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  114 + 20 retrapy
Bogatka Parus major  31+ 19 retrapów
Czyż Carduelis spinus  5 + 1 retrap
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Zniczek Regulus ignicapilla  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Grubodziób Cocc. coccothraustes  1
Sosnówka Periparus ater  1

Retrapy stanowiły 20,7% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie ostatnich odłowów. Prawie wszystkie retrapy, poza jedną modraszką, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 14 III 2024 – 15 w tym: 7 bogatek i 8 modraszek,
  • 13 III 2024 – 19 w tym: 11 bogatek, 7 modraszek i 1 czyż,
  • 8 III 2024 – 1 modraszka,
  • 7 III 2024 – 2 modraszki,
  • 29 II 2024 – kowalik,
  • 9 II 2023 – w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
  • 19 III 2022 – 1 modraszka.

Ta jedyna modraszka nosiła litewskie obrączkę i została zaobrączkowana 9 IX 2023 r. jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia, w Ventės ragas, Šilutės na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego, odległej od Łoskonia o 403 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.