LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2024

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.30 złapało się 331 ptaków z 7 gatunków, w tym 42 retrapy.

Podobnie jak poprzedniego dnia bogatki i modraszki, z ta różnicą, że po raz pierwszy tej zimy to modraszki były liczniejsze, i to znacznie. Inne gatunki ptaków to tylko pojedyncze osobniki. Ponieważ modraszki były najliczniejsze, to od nich zaczniemy charakterystykę zgrupowania. Młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 86,7%, a dorosłe 13,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 58,6% a samców 41,4%. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,6%, a dorosłe 17,4%. Jeśli chodzi o płeć bogatek, to samic było 56,5% a samców 43,5%.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  187 + 23 retrapy
Bogatka Parus major  98+ 17 retrapów
Mysikrólik Regulus regulus  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Kos Turdus merula  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

Retrapy stanowiły 12,7% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj poprzedniego dnia. Prawie wszystkie retrapy, poza trzema modraszkami, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 13 III 2024 – 37 w tym: 17 bogatek i 20 modraszek,
  • 7 III 2024 – 1 gil,
  • 6 I 2024 – w dzięcioł średni.

Pierwsza z tych innych modraszek, to ptak zaobrączkowany powierzchni budkowej “Wełna” odległej od karmnika o ok. 9,3 km. Obecnie jest młodocianym samcem.

Dwie pozostałe modraszki nosiły litewskie obrączki i zostały zaobrączkowane w Ventės ragas, Šilutės na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego, odległej od Łoskonia o 403 km, w następujących okolicznościach:

  • 24 IX 2022 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia,
  • 6 X 2023 – samica w 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.