LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2023 R.

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu – drugi dzień z rzędu. Od świtu do 10.30 złapało się 71 ptaków z 5 gatunków, w tym 2 retrapy.

Dominantami były modraszka i bogatka. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 75,0%, a dorosłe 25,0%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 59,4% a samców 40,6%. Dla modraszki struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode 82,9%, dorosłe 17,1%; samice 57,1%, samce 42,9%. Pierwszy raz tej zimy u obu gatunków wystąpiła przewaga samic, co dotąd było charakterystyczne dla okresu przelotu. Potwierdza to też symboliczna liczba retrapów z poprzedniego dnia. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się pierwsze śpiewaki.

 

 

A oto pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus 34 + 1 retrap
Bogatka Parus major  31 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Rudzik Erithacus rubecula  1

 

Retrapy były tylko dwa – bogatka i modraszka zaobrączkowane poprzedniego dnia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.