LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2023 R.

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od 8.00 do 14.00 złapało się 139 ptaków z 12 gatunków, w tym 7 retrapów.

Pierwszy raz w tym sezonie dominantem były modraszki. Struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) 94,7%, dorosłe 5,3%; samice 50,7%, samce 43,3%.

U bogatki ptaki młode  stanowiły 82,9%, a dorosłe 17,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 53,7% a samców 46,3%. U obu gatunków, podobnie jak trzy dni wcześniej, wystąpiła przewaga samic. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się pierwsze pokrzywnice.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.