LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2020

Kolejne łapanie w Łoskoniu. Bardzo krótkie, ponieważ wczesnym rankiem do karmnika przyleciało niewiele ptaków. Od świtu do 7.30 złapało się 29 ptaków z 5 gatunków, w tym 10 retrapów. Widać, że przelot sikor powoli wygasa.

Złapały się następujące ptaki:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  9 + 4 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  4 + 5 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  5
Trznadel Emberiza citrinella  1
Rudzik Erithacus rubecula  1 retrap

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj 20 i 21.03.2020 r..

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.