LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20-21.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20-21.03.2020

Kolejne dwa dni odłowów przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do odpowiednio 8.20 i 10.00 złapało się łącznie 142 ptaki z 10 gatunków, w tym 3 retrapy pochodzące z wcześniejszych odłowów. Tym razem nastąpiła zmiana – dominantem była modraszka. Sikory pojawiały się najliczniej tuż po świcie. Nieco później pojawiły się liczniej niż zwykle dzwońce. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 85,4% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 14,6%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 56,1%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Po raz pierwszy przeprowadziliśmy również analizę płci i wieku odłowionych modraszek. Jeśli chodzi o wiek, to 90,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 9,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 39,3% natomiast samic 60,7%, czyli proporcja charakterystyczna dla okresu przelotu w poprzednich latach.

Ozdobą łapania były gile, jer i grubodzioby. Ciekawostką były dwa raniuszki: jeden z zachodniego podgatunku Aegithalos caudatus europaeus i drugi – mieszaniec podgatunku zachodniego i wschodniego A. c. caudatus x A. c. europaeus.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  61
Bogatka Parus major 38 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  23
Rudzik Erithacus rubecula  6
Grubodziób Cocc. coccothraustes  3
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Zięba Fringilla coelebs  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  2
Śpiewak Turdus philomelos  1
Jer Fringilla montifringilla  1

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj w następujących datach:

  • 14 III 2020 – bogatka,
  • 6 I 2020 – 1 bogatka,
  • 15 XII 2018 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.