LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2022 R.

Czternaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem + 2oC. Od świtu do 800 złapało się 7 ptaków z 5 gatunków, w tym 1 retrap. Przed rokiem (24.03.2021) do godz. 800 złapały się 64 ptaki z 7 gatunków. Z uwagi na małą liczbę ptaków analiza nie wchodzi w rachubę. Wygląda na to, że jest to już ewidentny koniec przelotu. Potwierdzają to obserwacje przy innych karmnikach. Podsumowanie całego odłowu przy karmniku wkrótce w “Artykułach”.

A to pełna lista z odłowu:

Był tylko jeden retrap – dzięcioł średni zaobrączkowany tutaj 15.01.2022 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.