LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2021

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez wiatru. Celem było sprawdzenie, czy przelot będzie wciąż tak intensywny jak poprzedniego dnia. Okazało się, że  nastąpiło znaczne spowolnienie, o czym najlepiej świadczy udział retrapów. Od świtu do 10.30 złapały się 164 ptaki z 7 gatunków, w tym aż 72 retrapy. Dominowały niezmiennie dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 90,2% odłowu. Wyraźnie liczniejsze były modraszki – 53,0% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 37,2%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 77,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 23,0%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 38,3%, a samice stanowiły 60,7%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r. i 3.03.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był bardzo duży – 43,9%, co potwierdza zdecydowane spowolnienie przelotu. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 3 III 2021 – 60 w tym: 43 modraszki i 17 bogatek,
  • 27 II 2021 – bogatki,
  • 25 II 2021 – w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
  • 6 II 2021 –1 bogatka,
  • 9 I 2021 – bogatki,
  • 7 III 2020 – 1 bogatka,
  • 15 II 2020 – 1  sikora uboga,
  • 6 I 2020 – 1 bogatka,
  • 12 III 2019 – 1 modraszka.

Jak widać z tego zestawienia, większość retrapów to ptaki zaobrączkowane poprzedniego dnia. Również część ptaków zaobrączkowanych wcześniej była odłowiona 3.03.2021 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.