LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2021

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, z niewielkim wiatrem. No i okazało się bardzo szybko, że ptaki były tego samego zdania. Od świtu do 12.45 złapało się 241 ptaków z 3 gatunków, w tym 46 retrapów. Przelot nabrał na sile w porównaniu z 4 marca, ale nie był tak intensywny jak 3 marca.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 99,6% odłowu. Zdecydowanie liczniejsze były modraszki – 70,1% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 29,5%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 81,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 18,3%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 31,0%, a samice stanowiły 69,0%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r., 3 i 4.03.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był najwyższy tej zimy.

W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 2.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków – był nim młodociany samiec modraszki. Drugim godnym szczególnej uwagi ptakiem była stara samica modraszki nosząca litewska obrączkę.

A to pełna lista z odłowu:

Comments are closed.