LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2020

Piąte w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wczesnowiosenna. Wygląda na to, że przelot sikor ruszył. Od świtu do 12.30 złapało się 215 ptaków z 7 gatunków, w tym 3 retrapy. Dominantem była znów bogatka. Jej udział wyniósł 85,6% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 76,1% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 23,9%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to zmniejszyła się przewaga samców – 51,1%, ale wciąż było ich nieco więcej niż samic. Podczas tego odłowu zaobrączkowany został nasz tysięczny ptak w tym roku; była to bogatka. Złapała się również bogatka z nogą wykręconą w stawie skokowym. Musiało się to stać w okresie “pisklęcym”. Ptak był poz tym w dobrej kondycji.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  183 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  21
Dzwoniec Carduelis chloris  5 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Sosnówka Periparus ater  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Udział retrapów był znikomy – 1,4%, co potwierdza fakt rozpoczęcia przelotu.  Wszystkie ptaki zostały zaobrączkowane przy tym karmniku: bogatka 6.01.2020, kowalik 16.02.2020 a dzwoniec 15.03.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.