LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2020

Szóste w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Piąte było poprzedniego dnia, ale ponieważ  były inne opisujemy je oddzielnie.Pogoda wciąż wczesnowiosenna ale tym razem z deszczem. Od świtu do 14.30 (z przerwą 9.30 – 12.30) złapały się 133 ptaki z 8 gatunków, w tym 34 retrapy. Dominantem była znów bogatka. Jej udział wyniósł 75,9% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 82,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 17,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 53,5%, czyli nieco więcej niż poprzedniego dnia. Jest to sytuacja nietypowa dla marca, ponieważ w poprzednich latach o tej porze przeważały zawsze samice. Po raz pierwszy w tym roku złapały się grubodzioby. Były to samce w różnym wieku o czym świadczy kształt zakończeń lotek II rzędu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  73 + 28 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  13 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  8 + 1 retrap
Grubodziób Cocco. coccothraustes  2
Trznadel Emberiza citrinella  1
Sosnówka Periparus ater  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Sójka Garrulus glandarius  1

Udział retrapów był znacznie większy niż poprzedniego dnia i wyniósł  25,6%. Najprawdopodobniej pogorszenie pogody zatrzymało przelot.  Najwięcej retrapów – 13, to ptaki zaobrączkowane poprzedniego dnia. Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 29 II 2020 – 3 bogatki,
  • 22 II 2020 – 2 bogatki,
  • 15 II 2020 – 7, w tym: 5 bogatek, 1 modraszka i  1 kowalik
  • 6 I 2020 – 7 bogatek,
  • 15 XII 2018 – 1 bogatka,
  • 27 III 2018 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.