LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2024 R.

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 11.30 złapały się 174 ptaki z 5 gatunków, w tym 33 retrapy. Niezmiennie dominantem była bogatka.

Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 71,8%, a dorosłe 28,2%; czyli podobnie jak poprzedniego dnia. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 54,7% a samców 45,3%. Inaczej wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 86,8%, a dorosłe 13,2%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 37,7% a samców 62,3%. Tutaj nastąpił wzrost udziału ptaków młodych, ale ze względu na płeć cofnięci w kierunku proporcji charakterystycznych dla zimy.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  84 + 23 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  47 + 6 retrapów
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Retrapy stanowiły 19,0% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 7 III 2024 – 24 w tym: 17 bogatek, 6 modraszek i 1 rudzik,
  • 29 II 2024 – w tym: 2 bogatki i 2 dzięcioły duże,
  • 4 II 2024 – czarnogłówka,
  • 6 I 2024 – 1 bogatka,
  • 9 XII 2023 – 3 bogatki.

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.