LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2024 R.

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 10.00 złapały się 143 ptaki z 8 gatunków, w tym 5 retrapów. Udział retrapów (3,5%) znów mniejszy niż na poprzednim łapaniu, tj. 2 marca (10,4%). Spadek retrapów w każdym kolejnym łapaniu oznacza trwający przelot. Niezmiennie dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,6%, a dorosłe 20,4%; czyli wzrost udziału ptaków młodocianych w porównaniu z poprzednim odłowem- 5 dni wcześniej. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 59,1% a samców 40,9%, czyli i tu widać wzrost na korzyść samic. Inaczej wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 75,6%, a dorosłe 24,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 53,7% a samców 46,3%. Tutaj nastąpiło lekkie cofnięcie, tj. spadek udziału ptaków młodych samic, choć proporcje pozostały typu “przelot”.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  90 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  41
Mazurek Passer montanus  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

Retrapy stanowiły 3,5% odłowu, i były to, z wyjątkiem jednej bogatki, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 2 III 2024 – bogatki,
  • 24 II 2024 – sosnówka,
  • 6 I 2024 – 1 dzięcioł średni.

Ta jedna bogatka – samiec po 2 kalendarzowym roku życia, zaobrączkowany jako pisklę w budce na terenie leśniczówki 17.05.2023.

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.