LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

Siódme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Po jednym dniu przerwy powróciliśmy do karmnika w leśniczówce “Buczyna”. Od świtu do 10.30 złapało się 129 ptaków z 4 gatunków, w tym 11 retrapów. Dominantem była znów bogatka (67,4%), ale zwiększył się udział modraszki (29,5%). Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 78,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 21,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 49,4%, czyli mniej niż we wcześniejszych łapaniach. Po raz pierwszy w czasie tegorocznego przelotu samic było więcej, choć tylko nieznacznie. Czyżby sytuacja wracała do normy z poprzednich lat? Wśród odłowionych sikor były dwie szczególne. bo nosiły nie nasze obrączki: modraszka polską a bogatka litewską.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  78 + 9 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  36 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Czarnogłówka Poecile montanus  1

Udział retrapów był niewielki i wyniósł  8,5%. Dziewięć z nich, to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 7 III 2020 – 1 modraszka,
  • 6 III 2020 – 1 bogatka,
  • 29 II 2020 – 2 bogatki,
  • 22 II 2020 – 1 bogatka,
  • 15 II 2020 – 3 bogatki,
  • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Dwa pozostałe retrapy (te na zdjęciach powyżej), to ptaki z obcymi obrączkami. O modraszce już wiemy wszystko. Ptak został zaobrączkowany 14.03 2017 r. w Biskupicach koło Przemętu (84 km na południe od Łoskonia) jako samiec w 2 roku życia, czyli z lęgu w 2016 roku. Bogatka nosząca litewską obrączkę została oznakowana 14.10.2019 r. na Półwyspie Vente na Zalewie Kurońskim, jako samiec w pierwszym kalendarzowym roku życia. Miejsce to jest odległe o 403 km od Łoskonia. Widać jasno, że jest to ptak, który poleciał jesienią na zimowisko w środkowej lub zachodniej Europie a teraz wraca w swe rodzinne strony.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.