LISTOPADOWE JEZIORA 2017

LISTOPADOWE JEZIORA 2017

Podobnie jak w minionych latach policzyłem ptaki przebywające na 8 jeziorach Gminy Rogoźno. Liczenie przeprowadziłem w dniach 28 i 29 listopada. Pogoda: pierwszy dzień opady deszczu, drugi bez opadów i nawet w drugiej części dnia słonecznie, prawie bezwietrznie. Temperatura dodatnia – ok. 5 stopni. Stwierdzono 905 ptaków z 14 gatunków, w tym:
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 576,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 144,
– gęgawa (Anser anser) – 118,
– gągoł (Bucephala clangula) – 12,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 11,
– cyraneczka (Anas crecca) – 9,
– świstun (Anas penelope) – 8,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 7,
– krakwa (Anas strepera) – 6,
– rożeniec (Anas acuta) – 5,
– nurogęś (Mergus merganser) – 4,
– czapla biała (Egretta alba) – 3,
– czernica (Aythya fuligula) – 1,
– perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) – 1.

A tak wyglądało to w rozbiciu na poszczególne jeziora:

Jezioro Rogozińskie (204 ptaki z 6 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 195,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 3,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 2,
– świstun (Anas penelope) – 2,
– czapla biała (Egretta alba) – 1,
– nurogęś (Mergus merganser) – 1.

Jezioro Budziszewskie (135 ptaków z 6 gatunków):
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 124
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 6,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 1,
– czapla biała (Egretta alba) – 1,
– perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) – 1.

Jezioro Czarne (15 ptaków z 3 gatunków):
– gągoł (Bucephala clangula) -11,
– nurogęś (Mergus merganser) – 3,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 1.

Jezioro Małe (3 ptaki z 1 gatunku):
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 3.

Jezioro Prusieckie (484 ptaki z 11 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 314,
– gęgawa (Anser anser) – 118,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 15,
– cyraneczka (Anas crecca) – 9
– krakwa (Anas strepera) – 6,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 6,
– świstun (Anas penelope) – 6,
– rożeniec (Anas acuta) – 5,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 3,
– gągoł (Bucephala clangula) – 1,
– czapla biała (Egretta alba) – 1.

Jezioro Boguniewskie (53 ptaki z 3 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 50,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– czernica (Aythya fuligula) – 1..

Jezioro Nienawiskie Małe (5 ptaków z 1 gatunku):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 5.

Jezioro Nienawiskie Duże (6 ptaków z 1 gatunku):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 6.

Tegoroczny wynik utrzymuje się na poziomie poprzedniego roku, czyli jest znacznie niższy niż we wcześniejszych latach. Największe zgrupowanie ptaków wodnych stwierdzono na Jez. Prusieckim. Przejawiało się to zarówno w liczbie osobników, jak i różnorodności gatunkowej. Po raz pierwszy w jesiennych liczeniach zaobserwowano: gęgawy, świstuny, rożeńce i czaple białe. Te ostatnie zamknęły klamrą drugi dzień obserwacji; pierwsza poderwała się, gdy dochodziłem rano do Jeziora Budziszewskiego, a druga wyleciała z trzcin, gdy po południu opuszczałem Jezioro Rogozińskie. Tegoroczne obserwacje kormoranów zdają się potwierdzać zeszłoroczne obawy o podwójne policzenie tego samego stada. Nad Jeziorem Budziszewskim pojawiły się ok. 8.30 (na „moich oczach”). Gdy doszedłem nad Jezioro Prusieckie – ok. 12.30 (zwykle byłem tam ok. 14.30) zastałem na drzewie tylko 15 kormoranów. Wygląda na to, że Jezioro Prusiecki jest bazą wypadową liczącego ok. 150 ptaków stada, które na żer wylatuje na okoliczne jeziora, w tym Jez. Rogozińskie i Jez. Budziszewskie.

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.