MEWA Z BIAŁORUSI W ROGOŹNIE

MEWA Z BIAŁORUSI W ROGOŹNIE

Sierpień, to miesiąc w którym na miejskiej części Jeziora Rogozińskiego licznie pojawiają się “duże mewy”. Większość z nich to mewy białogłowe Larus cachinnans. Część osobników ma obrączki i jest to dla nas wyzwanie, żeby jak najwięcej z nich odczytać. Najczęściej są ptaki z polskim obrączkami zakładanymi we wschodnie i południowej części kraju, gdzie gniazdują na wyspach dużych rzek, jezior, zbiorników po wyeksploatowanych żwirowniach, itp. Rzadziej udaje się wykryć ptaki noszące zagraniczne obrączki. Od kilku lat regularnie odwiedza nas mewa białogłowa zaobrączkowana jako pisklę w 2012 roku na Dnieprze w Czrkasach (Ukraina).

W dniu 6.08.2022 r. Bartek Ziała zaobserwował dużą mewę z czerwoną obrączką; zwykle są żółte. Tego samego ptaka udało mi się zaobserwować 10.08.2022 r. i co ważniejsze zrobić sporo zdjęć. Częściowo widać na nich napis na metalowej obrączce, z którego jasno wynika, że ptak został oznakowany na terenie Białorusi. Jest to pierwsze stwierdzenie ptaka z tego kraju w okolicach Rogoźna. Ptak został oznaczony jako mewa białogłowa Larus cachinnans w 2 kalendarzowym roku życia. Na dane o okolicznościach jego zaobrączkowania będzie trzeba z pewnością dość długo poczekać, ponieważ białoruscy obrączkarze borykają się z kłopotami kadrowymi.

Dziś (1.09.2022 r.) już znamy okoliczności zaobrączkowania tego ptaka, dzięki osobistym kontaktom Adama Loręckiego, który widział go na stawach rybnych koło Skoków w dniu 28.08.2022 r. Mewa ta została zaobrączkowana 12 czerwca 2022 r. jako jedno z trzech piskląt w olbrzymiej, bo liczącej ok. 2 tysiące par, kolonii lęgowej znajdującej się na dachu hali przemysłowej w miejscowości Gatowo koło Mińska. Miejsce to odległe jest od Rogoźna o ok. 716 km w linii prostej. Wielkość tej kolonii jest czymś trudnym do wyobrażenia: 2 tys. par plus powiedzmy 3 pisklęta na parę, to już daje 10 tysięcy osobników. Pewnie nie wszystkie lęgi kończą się sukcesem, ale z pewnością w kolonii przebywają również niedojrzałe osobniki z lęgów w poprzednich latach. W porównaniu z tą liczbą, 50-60 mew na pomostach na Jeziora Rogozińskiego wygląda na zupełnie pomijalny problem.

 

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.