UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 1- 26.04. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 1- 26.04. 2019 R.

Wiosenna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Tej wosny trzcinowiska były całkowicie suche. W ciągu kwietnia przeprowadziliśmy wiele krótkich odłowów obejmujących 13 wieczorów i 8 poranków. Przelot ptaków był bardzo słabo wyrażony. Złapało się zaledwie 69 ptaków z 14 gatunków, w tym 16 retrapów. Najliczniej łapały się pliszki żółte ale było ich znacznie mniej niż w minionych sezonach. Pliszki żółte dostarczyły znowu emocji. W gatunku tym wyróżnia się wiele podgatunków. Różnice między nimi widać zasadniczo tylko u samców. Wiosna to czas, kiedy samce są najintensywniej ubarwione. Tej wiosny odłowiliśmy przynajmniej dwa osobniki noszące cechy podgatunku Motacilla flava dombrowski. Podgatunek ten prezentowany jest po raz pierwszy w najnowszym przewodniku Collinsa więc przynależność naszych pliszek do tego taksonu wymaga jeszcze konsultacji. Złapał się też jeden samiec pliszki tundrowej Motacilla flava thunbergi który łapaliśmy już u nas.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Pliszka żółta Motacilla flava  18 + 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 7 retrapów
Rokitniczka  Acrocephalus schoenobaenus  9
Potrzeszcz Miliaria calandra  5
Remiz Remiz pendulinus  4 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  2 + 2 retrapy
Pliszka siwa Motacilla alba  3 + 1 retrap
Pirwiosnek Phylloscopus collybita  3
Modraszka Cyanistes caeruleus   2 retrapy
Wąsatka Panurus biarmicus  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1
Mazurek Passer montanus  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Z wyjątkiem jednego ptaka, wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Ten jeden inny, to remiz zaobrączkowany 6.10.2018 na Jeziorze Łoniewskim koło Osiecznej w odległości 97 km. Większość pozostałych retrapów to ptaki zaobrączkowane w latach 2015-2018:

  • VII-IX 2018 – 8 w tym: 3 potrzosy, 2 modraszki, 1 makolągwa, 1 pliszka siwa i 1 piecuszek,
  • IV 2018 – 3 w tym: 2 potrzosy i 1 pliszka żółta,
  • VII 2017 – 1 makolągwa,
  • IV 2016 – 1 potrzos,
  • IX 2015 – 1 potrzos.

. Wyjątkiem okazała się pliszka żółta oznakowana tutaj 21.07.2012 r. jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.