CIEŚLE-STAW 14-21.04.2019 R.

CIEŚLE-STAW 14-21.04.2019 R.

Łapanie ze szczególnym nastawieniem na siewkowce pojawiające się na małej wysepce wyłaniającej się okresowo na stawie w dolinie Wełny. Do ich odłowu użyliśmy dwóch pułapek tunelowych  typu “wacek”. Dodatkowo na brzegu stawu ustawiliśmy też kilka sieci o większym oczku. Przy okazji ustawiliśmy kilka sieci 2-półkowych na ugorach na obrzeżu doliny. Złapało się zaledwie 48 ptaków z 18 gatunków, w tym 5 retrapów. Były wśród nich 23 siewkowce z 6 gatunków (w tabeli pogrubioną czcionką). Największym zaskoczeniem było to, że najwięcej złapało się samotników Tringa ochropus. Osiem osobników tego gatunku w porównaniu z dwoma zaobrączkowanymi w całej dotychczasowej działalności, to niesamowita niespodzianka.

Miłą niespodzianką było  to, że udało się odłowić pary ptaków z trzech gatunków: białorzytka, kląskawka i potrzos. Z całą pewnością zdjęcia tych par wzbogacą kolekcję ptasich portretów.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Samotnik Tringa ochropus  8
Potrzos Emberiza schoeniclus  4 + 2 retrapy
Kszyk  Gallinago gallinago  5
Pliszka żółta Motacilla flava  2 + 2 retrapy
Łęczak Tringa glareola  4
Sieweczka rzeczna Charadrius dubious  3
Kląskawka Saxicola torquata  2 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  2
Bekasik Lymnocryptes minimus  2
Białorzytka Oenanthe oenanthe  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Skowronek polny Alauda arvensis  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Piskliwiec Tringa hypoleucos  1
Kos Turdus merula  1

 

Wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Były to ptaki zaobrączkowane w latach 2015-2018:

    • VIII 2018 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 kląskawka,
    • IV 2017 – 1 pliszka żółta,
    • IX 2015 – 1 potrzos,
    • VII 2015 – 1 pliszka żółta.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.