UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.06- 6.07. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.06- 6.07. 2019 R.

Kolejna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Trzcinowiska tworzą już tegoroczne źdźbła ale podłoże jest całkowicie suche. Sieci ustawiliśmy w zwartym łanie trzcin z dala od krzewów. Brak wody wpływa na atrakcyjność tego terenu dla ptaków. Najprawdopodobniej ten właśnie czynnik jest odpowiedzialny za niewielką liczbę nocujących tutaj ptaków. To łapanie obejmowało 5 wieczorów i 5 poranków. Złapały się zaledwie 124 ptaki z 17 gatunków, w tym 19 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu najliczniejsze były trzcinniczki a wśród przylatujących tutaj na noclegowisko dominantem były makolągwy.  Poniżej prezentujemy zdjęcia dwóch dorosłych samców makolągwy w wieku “po pierwszym kalendarzowym roku życia”, które –  jak widać –  zasadniczo się różnią intensywnością czerwieni w upierzeniu. Klucze do oznaczania wieku tego gatunku nie dają możliwości takiego określenia ale można przypuszczać, że ten bardzie czerwony jest w wieku “po 2 kalendarzowym roku życia” a ten drugi  “w 2 kalendarzowym roku życia”.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  31 + 14 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  41 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  9
Pliszka żółta Motacilla flava  7
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Zimorodek Alcedo atthis  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 retrap
Dymówka Hirundo rustica  1 retrap
Brzęczka Locustella lusciniodes  1
Mazurek Passer montanus  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1

Z wyjątkiem jednego ptaka, wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Ten jeden inny, to dymówka zaobrączkowana 19.08.2018 r. na noclegowisku na Jez. Rogozińskim jako ptak w pierwszym kalendarzowym roku życia. Wszystkie pozostałe retrapy to ptaki zaobrączkowane w latach 2015-2018:

  • VII-VIII 2018 – 13 w tym: 9 trzcinniczków, 3 makolągwy i 1 modraszka,
  • V 2018 – 1 trzcinniczek,
  • VII 2017 – 1 trzcinniczek,
  • VII 2016 – 1 trzcinniczek,
  • VII-VIII 2015 – 2 trzcinniczki.

Wśród trzcinniczków był taki, który po zaobrączkowaniu jako samiec po 1 kalendarzowym roku życia w VIII 2015 łapał się każdego następnego roku w lipcu. Wynika z tego, że jest bardzo przywiązany do tego miejsca i liczy sobie przynajmniej 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.